Classic and Church Concerts

Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
We 23 Mar 2022, 20:00 - We 23 Mar 2022, 20:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Th 24 Mar 2022, 20:00 - Th 24 Mar 2022, 20:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Fr 25 Mar 2022, 20:00 - Fr 25 Mar 2022, 20:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Sa 26 Mar 2022, 20:00 - Sa 26 Mar 2022, 20:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Th 31 Mar 2022, 20:00 - Fr 01 Jul 2022, 20:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Fr 01 Apr 2022, 20:00 - Fr 01 Apr 2022, 20:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Su 17 Apr 2022, 20:00 - Su 17 Apr 2022, 20:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Su 17 Apr 2022, 20:00 - Su 17 Apr 2022, 20:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Tu 19 Apr 2022, 19:30 - Tu 19 Apr 2022, 19:30
Konzerthaus Berlin
Berlin - Konzerthaus Berlin
We 27 Apr 2022, 20:00 - We 27 Apr 2022, 20:00
Konzerthaus Berlin
Berlin - Konzerthaus Berlin
Th 28 Apr 2022, 20:00 - Th 28 Apr 2022, 20:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Sa 30 Apr 2022, 20:00 - Sa 30 Apr 2022, 20:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Su 01 May 2022, 17:00 - Su 01 May 2022, 17:00
Konzerthaus Berlin
Berlin - Konzerthaus Berlin
We 04 May 2022, 20:00 - We 04 May 2022, 20:00
Konzerthaus Berlin
Berlin - Konzerthaus Berlin
Th 12 May 2022, 20:00 - Th 12 May 2022, 20:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Su 15 May 2022, 16:00 - Su 15 May 2022, 16:00
Konzerthaus Berlin
Berlin - Konzerthaus Berlin
Th 19 May 2022, 20:00 - Th 19 May 2022, 20:00
Berlin Residence Concerts
Berlin - Charlottenburg Palace
Sa 21 May 2022, 20:00 - We 22 Jun 2022, 20:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Sa 28 May 2022, 20:00 - Sa 28 May 2022, 20:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Su 29 May 2022, 16:30 - Su 29 May 2022, 16:30
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Tu 31 May 2022, 20:00 - Tu 31 May 2022, 20:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Fr 03 Jun 2022, 19:00 - Fr 03 Jun 2022, 19:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Mo 06 Jun 2022, 20:00 - Mo 06 Jun 2022, 20:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Sa 11 Jun 2022, 20:00 - Sa 11 Jun 2022, 20:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Sa 11 Jun 2022, 16:00 - Sa 11 Jun 2022, 16:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Fr 17 Jun 2022, 20:00 - Fr 17 Jun 2022, 20:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Sa 25 Jun 2022, 20:15 - Sa 25 Jun 2022, 20:15
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
We 29 Jun 2022, 19:00 - We 29 Jun 2022, 19:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Fr 01 Jul 2022, 20:00 - Sa 02 Jul 2022, 20:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Mo 04 Jul 2022, 17:45 - Mo 04 Jul 2022, 17:45
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Tu 05 Jul 2022, 17:30 - Tu 05 Jul 2022, 17:30
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Fr 15 Jul 2022, 19:30 - Fr 15 Jul 2022, 19:30
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Sa 16 Jul 2022, 19:00 - Sa 16 Jul 2022, 19:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Sa 23 Jul 2022, 19:30 - Sa 23 Jul 2022, 19:30
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Su 24 Jul 2022, 19:00 - Su 24 Jul 2022, 19:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Fr 29 Jul 2022, 18:00 - Fr 29 Jul 2022, 18:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Fr 05 Aug 2022, 18:30 - Sa 06 Aug 2022, 18:30
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Sa 13 Aug 2022, 19:00 - Sa 13 Aug 2022, 19:00
Pierre Boulez Saal
Berlin - Pierre Boulez Saal
Sa 13 Aug 2022, 19:00 - Sa 13 Aug 2022, 19:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Th 18 Aug 2022, 20:00 - Th 18 Aug 2022, 20:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Fr 26 Aug 2022, 20:00 - Fr 26 Aug 2022, 20:00
Berlin Residence Concerts
Berlin - Charlottenburg Palace
Sa 03 Sep 2022, 20:00 - Sa 08 Oct 2022, 20:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Th 08 Sep 2022, 18:00 - Th 08 Sep 2022, 18:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Sa 17 Sep 2022, 19:01 - Sa 17 Sep 2022, 19:01
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Mo 26 Sep 2022, 20:00 - Mo 26 Sep 2022, 20:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Fr 30 Sep 2022, 20:00 - Fr 30 Sep 2022, 20:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Mo 10 Oct 2022, 20:00 - Mo 10 Oct 2022, 20:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Sa 15 Oct 2022, 19:00 - Sa 15 Oct 2022, 19:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
We 09 Nov 2022, 19:00 - We 09 Nov 2022, 19:00
Berlin Philharmonic
Berlin - Berliner Philharmonie - Chamber Music Hall
Mo 21 Nov 2022, 20:00 - Mo 21 Nov 2022, 20:00
Waldbühne Berlin
Berlin - Waldbühne Berlin
Sa 29 Jul 2023, 19:00 - Sa 29 Jul 2023, 19:00