Opera and Ballet

Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Su 27 Nov 2022, 17:00 - Su 27 Nov 2022, 17:00
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Su 27 Nov 2022, 19:00 - Tu 06 Dec 2022, 19:00
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Su 27 Nov 2022, 18:00 - Th 29 Dec 2022, 19:30
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Mo 28 Nov 2022, 11:00 - Su 15 Jan 2023, 11:00
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Tu 29 Nov 2022, 19:30 - Tu 03 Jan 2023, 19:30
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
We 30 Nov 2022, 19:30 - Su 26 Feb 2023, 18:00
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Th 01 Dec 2022, 19:30 - Fr 07 Jul 2023, 19:30
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Fr 02 Dec 2022, 19:30 - Fr 06 Jan 2023, 19:30
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Sa 03 Dec 2022, 19:00 - Mo 05 Dec 2022, 19:00
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Su 04 Dec 2022, 18:00 - Su 11 Dec 2022, 18:00
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Su 04 Dec 2022, 18:00 - We 21 Dec 2022, 19:30
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Fr 09 Dec 2022, 20:00 - Fr 21 Apr 2023, 20:00
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Fr 09 Dec 2022, 20:00 - Fr 21 Apr 2023, 20:00
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Su 11 Dec 2022, 16:00 - Sa 27 May 2023, 19:30
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Tu 13 Dec 2022, 19:30 - Th 22 Dec 2022, 19:30
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Tu 13 Dec 2022, 19:00 - Sa 01 Apr 2023, 19:00
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Th 15 Dec 2022, 19:30 - Sa 07 Jan 2023, 19:30
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Th 15 Dec 2022, 19:30 - Su 26 Feb 2023, 19:00
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Fr 16 Dec 2022, 18:30 - Th 29 Dec 2022, 18:00
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Sa 17 Dec 2022, 19:30 - Sa 31 Dec 2022, 14:00
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Sa 17 Dec 2022, 19:30 - Sa 22 Apr 2023, 19:30
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Fr 23 Dec 2022, 19:30 - Fr 20 Jan 2023, 19:30
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Fr 23 Dec 2022, 19:30 - Fr 23 Dec 2022, 19:30
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Tu 27 Dec 2022, 19:30 - We 10 May 2023, 19:30
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Su 01 Jan 2023, 18:00 - Su 01 Jan 2023, 18:00
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Fr 06 Jan 2023, 19:30 - Fr 13 Jan 2023, 19:30
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Sa 07 Jan 2023, 19:00 - Th 02 Feb 2023, 19:30
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Su 08 Jan 2023, 17:00 - Th 13 Apr 2023, 19:30
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Th 12 Jan 2023, 19:30 - Sa 04 Feb 2023, 19:30
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Fr 13 Jan 2023, 19:00 - Sa 04 Feb 2023, 19:30
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Su 15 Jan 2023, 18:00 - Tu 31 Jan 2023, 19:00
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Su 15 Jan 2023, 18:00 - Sa 18 Feb 2023, 19:00
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Sa 21 Jan 2023, 19:30 - Mo 23 Jan 2023, 19:30
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Sa 21 Jan 2023, 19:30 - Th 02 Feb 2023, 19:30
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Su 22 Jan 2023, 18:00 - Fr 24 Mar 2023, 20:00
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Sa 28 Jan 2023, 19:00 - Fr 09 Jun 2023, 19:30
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Su 29 Jan 2023, 18:00 - Sa 25 Feb 2023, 19:30
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Fr 03 Feb 2023, 19:30 - We 14 Jun 2023, 19:30
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Su 05 Feb 2023, 18:00 - Fr 03 Mar 2023, 19:00
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Fr 10 Feb 2023, 19:00 - Fr 24 Feb 2023, 20:00
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Fr 10 Feb 2023, 19:30 - Fr 03 Mar 2023, 19:30
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Th 16 Feb 2023, 19:30 - We 22 Mar 2023, 19:30
National Theatre Munich
Berlin - National Theatre Munich
Th 16 Feb 2023, 19:00 - Sa 25 Feb 2023, 18:00
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Sa 18 Feb 2023, 16:00 - Sa 29 Apr 2023, 11:00
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Su 19 Feb 2023, 18:00 - Sa 18 Mar 2023, 19:30
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Fr 24 Feb 2023, 19:30 - Tu 21 Mar 2023, 19:30
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Th 02 Mar 2023, 19:00 - Sa 11 Mar 2023, 19:00
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
We 08 Mar 2023, 19:30 - Sa 27 May 2023, 17:00
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Sa 11 Mar 2023, 19:00 - Th 18 May 2023, 19:00
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
We 15 Mar 2023, 20:00 - Su 19 Mar 2023, 17:00
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Sa 18 Mar 2023, 18:00 - Th 06 Apr 2023, 19:30
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Su 19 Mar 2023, 19:00 - Sa 22 Apr 2023, 19:30
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Su 19 Mar 2023, 18:00 - Th 30 Mar 2023, 19:00
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Sa 25 Mar 2023, 19:00 - Su 09 Apr 2023, 17:00
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Su 26 Mar 2023, 19:00 - Fr 02 Jun 2023, 19:30
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Mo 27 Mar 2023, 19:30 - We 29 Mar 2023, 19:30
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Fr 31 Mar 2023, 19:30 - Th 06 Jul 2023, 19:30
Deutsche Oper Berlin
Berlin - Deutsche Oper Berlin
Fr 14 Apr 2023, 19:30 - Tu 27 Jun 2023, 19:30
State Opera Unter den Linden
Berlin - State Opera Unter den Linden
Su 16 Apr 2023, 17:00 - Sa 29 Apr 2023, 17:00
Komische Oper Berlin
Berlin - Komische Oper Berlin
Su 16 Apr 2023, 18:00 - We 07 Jun 2023, 19:30